norgeshus svindel tyveri underslag manglende garanti hus ingen hjelp drømmebolig mareritt kort varige verdier
Bygg aldri Norgeshus

Bygge Norgeshus, Glem det!

Vi kjempet mot selger i 1 år før forlik, Selger har forledet kommunen og latt vær å opplyse hvilke mangler huset har, noe som førte til at kommunen utstedte midlertidig brukstillatelse som fylkesmannen senere trakk tilbake. Vi fortsatte å kjempe mot både selger og naboklage det neste året, 2 år til gikk, denne gang i kamp med kommunen ved UDS. Etter 6 behandlinger i UDS, gikk saken tilbake til Fylkesmannen for tredje gang, endelig vedtak ble fattet, takløft gikk gjennom.

Norgeshus sin største tabbe?

Vi går til politianmeldelse for de grove brudd på lover og regler i forbindelse med overtakelse av ny bolig. Dette er mulig økonomisk kriminalitet som bedrageri og underslag. Motivert av gjentatte nedverdigende kommentarer og diskriminering fra utbygger velger vi å anmelde denne saken.

Norgeshus, Snorre Bjørkum, bekreftet at hus var bygget etter forskriftene.

Norgeshus, Snorre Bjørkum, at hus var bygget etter forskriftene. 4 måneder senere innrømmes det at dette huset ikke er bygget etter forskriftene.

Ingen protokoll ble påbegynt 19.12.14. Overtakelseprotokoll kom til-sendt 8.januar 2014. 3. oktober 2015 kom det enda en, protokoll fra Øygarden boligutvikling, angivelig underskrevet 19.12.14 av Bjarte Torsvik! 

Utbygger har beviselig gitt misvisende informasjon til Skandiabanken, noe som førte til full utbetaling av huslån på kr. 3.662.000.-

Tegninger i vår kontrakt ble endret kontraktsdagen, uten at vi ble informert om dette, sportsbod er fjernet i kontraktens tegning for 1. etg.

Byggeleder, som også er beboer med tilknytning til samme private vei som vår eiendom, har ulovlig tatt våre penger fra sameierlaget.

Elektrikeren sier han ikke kan huske vår avtale,her er beviset for at det var en avtale ,kontakt til venstre er montert, fire dager senere er den fjernet!

Avslutningsvis påpekes at den angjeldende boligen for lengst er overtatt av Andre og Frøydis Monsen; og at det er de som er tiltakshaver og reell part i saken. Her fraskriver selger seg videre ansvar for boligen som er under oppføring.

Ulovlig tilknyttet privat VA anlegg.
Unlot å opplyse både kommunen og kjøper om manglende slamavskiller.

Øygarden Boligutvikling mottok full betaling for fagrebakkane 47, 22.12.2014, ingen penger ble holdt tilbake.

Selger har hele tiden argumentert for at kjøper (Vi) har overtatt bygget, allikevel tar selger seg inn i bygget uten at dette er avtalt med kjøper. 


Notice: Use of undefined constant THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES - assumed 'THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES' in /home/u5s6hwvmewo0/public_html/notis/wp-content/themes/themify-ultra/themify/themify-builder/modules/module-optin.php on line 27

Notice: Use of undefined constant THEMIFY_BUILDER_JS_MODULES - assumed 'THEMIFY_BUILDER_JS_MODULES' in /home/u5s6hwvmewo0/public_html/notis/wp-content/themes/themify-ultra/themify/themify-builder/modules/module-optin.php on line 30

Notice: Use of undefined constant THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES - assumed 'THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES' in /home/u5s6hwvmewo0/public_html/notis/wp-content/themes/themify-ultra/themify/themify-builder/modules/module-signup-form.php on line 29

Notice: Use of undefined constant THEMIFY_BUILDER_JS_MODULES - assumed 'THEMIFY_BUILDER_JS_MODULES' in /home/u5s6hwvmewo0/public_html/notis/wp-content/themes/themify-ultra/themify/themify-builder/modules/module-signup-form.php on line 32

Notice: Use of undefined constant THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES - assumed 'THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES' in /home/u5s6hwvmewo0/public_html/notis/wp-content/themes/themify-ultra/themify/themify-builder/modules/module-overlay-content.php on line 24

Notice: Use of undefined constant THEMIFY_BUILDER_JS_MODULES - assumed 'THEMIFY_BUILDER_JS_MODULES' in /home/u5s6hwvmewo0/public_html/notis/wp-content/themes/themify-ultra/themify/themify-builder/modules/module-overlay-content.php on line 27

Notice: Use of undefined constant THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES - assumed 'THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES' in /home/u5s6hwvmewo0/public_html/notis/wp-content/themes/themify-ultra/themify/themify-builder/modules/module-login.php on line 25

Notice: Use of undefined constant THEMIFY_BUILDER_JS_MODULES - assumed 'THEMIFY_BUILDER_JS_MODULES' in /home/u5s6hwvmewo0/public_html/notis/wp-content/themes/themify-ultra/themify/themify-builder/modules/module-login.php on line 28

Notice: Use of undefined constant THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES - assumed 'THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES' in /home/u5s6hwvmewo0/public_html/notis/wp-content/themes/themify-ultra/themify/themify-builder/modules/module-link-block.php on line 20

Notice: Use of undefined constant THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES - assumed 'THEMIFY_BUILDER_CSS_MODULES' in /home/u5s6hwvmewo0/public_html/notis/wp-content/themes/themify-ultra/themify/themify-builder/modules/module-social-share.php on line 23

Notice: Use of undefined constant THEMIFY_BUILDER_JS_MODULES - assumed 'THEMIFY_BUILDER_JS_MODULES' in /home/u5s6hwvmewo0/public_html/notis/wp-content/themes/themify-ultra/themify/themify-builder/modules/module-social-share.php on line 26